Anschrift

 

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA))

 
Postfach: 
801140 , D-70511 Stuttgart
Internet: http://www.mpa.uni-stuttgart.de
E-Mail:
 

Dienstgebäude Pfaffenwaldring 32, 70569 Stuttgart (Vaihingen)

 
Dienstgebäude Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart (Vaihingen)
 

Verantwortlicher Ansprechpartner:

Herr Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht (Geschäftsführender Direktor)

 ++49 (0)711/685-63323
 ++49 (0)711/685-67681
Pfaffenwaldring 4